Stranka penzionera: Prednacrt zakona o PIO-u sadrži niz manjkavosti

Portal NOVO VRIJEME

Stranka penzionera: Prednacrt zakona o PIO-u sadrži niz manjkavosti

Na javnoj tribini koju je organizirala Stranka penzionera BiH o prednacrtu novog Zakona o PIO-u i njegovoj ekonomskoj održivosti na kursu reforme penzionog sistema zaključeno je da on sadrži niz nelogičnosti i manjkavosti koje je neophodno popraviti i dograditi

19. Dec 2015. 

Istaknuto je da su oni koji imaju pretpostavku da idu u penziju, zbog neinformiranosti o sadržaju Nacrta novog zakona o PIO-u, iz straha da će novi zakon biti nepovoljan za njih po hitnom postupku su podnjeli zahtjev za penzionisanje i trenutno je više od 10.000 zahtjeva upućeno prema FZPIO.

Također, navedeno je da je penzioni sistem jedan od tri najvažnija stuba u državi i da svaka i najmanja improvizacija u pripremi prijedloga i donošenja ovakovog Zakona u okviru reforme može imati nesagledive posljedice i po korisnike prava iz Zakona i po državu.

Stavovi predstavnika FZPIO i predsjednika Saveza penzionera FBiH javno prezentirani na tribini su bili u potpunoj koliziji, što je izazvalo opravdano dodatnu sumnju u transparentnost sadržaja Nacrta novog zakona.

Jedan od glavnih zaključaka je da se s prijedlogom Vlade ovako strateški značajnog Zakona ne može ići na usvajanje prema Zastupničkom domu Parlamenta FBiH bez prethodno obavljene šire javne rasprave i da se ne smije desiti da on ide na usvajanje po hitnom i skraćenom postupku već da ide u redovnu proceduru, nakon obavljene šire javne rasprave.

Imajući u vidu da se radi o veoma osjetljivom Zakonu, Stranka penzionera smatra da je tu reformu nemoguće posmatrati izolirano te stoga predlažu i reforme penzionog sistema, za čiju ekonomsku održivost su neophodne reforme socijalne politike, porezskog sistema, fiskalnog sistema i niz drugih oblasti.

"Smatramo ove zaključke veoma konstruktivnim i želimo u najboljoj namjeri skrenuti pažnju i predložiti da ih imate u vidu kako bi o Nacrtu zakona bila obavljena šira javna rasprava, jer cijenimo da ništa neće biti izgubljeno ako zakon bude usvojen i u aprilu 2016.", saopćeno je iz Stranke penzionera BiH.

(Agencija FENA)