Sve veći interes penzionera za učlanjenje u svoju stranku

Sve veći interes penzionera za učlanjenje u svoju stranku

Jučer 21.3.2015.održan je sastanak OO SP/U BiH u MZ „ Grbavica I“  u  N.Sarajevu. Na sastanku je raspravljano o više  pitanja  koja se tiču položaja i statusa penzionera, a bilo je i reječi o aktualnim problemima u BiH. Nakon rasprave u Stranku se učlanilo novih 25 članova.

Sastanku je prisustvovala i Predsjednica Stranke penzionera /umirovljenika  BiH, gospođa Sonja Akšamija. Predsjednica  Akšamija je posebno naglasila  težak položaj više od 250 hiljada penzionera koji su na granci siromaštva i da vlast veoma malo čini da bi se njihov polaž i  popravio. Posebno je naglasila  da kod penzionera treba afirmisati uvjerenje  o važnosti  djelovanja unutar  njihove stranke tj. Stranke penzionera /umirovljenika, jer je ona jedina autentični izraz njihovog interesa, mjesto za djelovanje i borbu za ličnu egzistenciju i dostojanstvo penzionera. 

Konstatovano je da oni što u predizbornim kampanjama obilaze penzionere sa kesicama  kafe,ulja i šećera,  lopvski i jeftino kupuju penzionerske glasove, a u skupštinama donose odluke na štetu istih koji su ih izabrali.

Posebno je izražen stav  da rukovodstva Stranke na svim nivoima organizovanja  trebaju provoditi  organizovane aktivnosti  na jačanju naših organizacija na terenu. Nadamo se da će i Udruženje penzionera FBiH imati razumjevanja i aktivno se uključiti u aktivnosti od zajedničkog interesa.

Najavljuje se donošenje seta zakona do kraja 2015.godine. Javna rasprava se samo ovlaš napominje.Kako je ova populacija stanovništva dovedena na puko preživljavanje, zaključeno je da treba tražiti od vlade, FBIH da javna rasprava o novom zakonu traje najmanje 30.dana, da se u raspravu uključe i penzioneri, sa ciljem iznalaženja najpovoljnijih riješenja  njihovog budućeg statusa u okviru najavljene reforme penzionog sistema, te    da se spriječi njihovo donošenje po hitnom postupku.

Na sastanku je podržan  stav predsjenika Udruženja penzinera g.Rape u vezi najave vlade,FBIH o kreditnom zaduživanju Fonda PIO/MIO. Smatramo neodgovornom vladu FBIH koja ovome fondu duguje stotine miliona  dolara, da želi uvaliti ga u još veću dubiozu. Ovu ideju smatramo nemoralnom i krajnje neodgovornom, jer se istom problem nerješava.