STRANKA PENZIONERA-UMIROVLJENIKA VISOKO - PODRŽAĆEMO PROTESTE U SEPTEMBRU

U petak, 28. jula 2017. godine održan je sastanak Mjesnog odbora Stranke penzionera/umirovljenika Mjesne zajednice Gračanica – Podvinci koji obuhvataju više naseljenih mjesta sa područja Gračanice i Podvinjaca.

Verifikovan je dosadašnji Mjesni odbor, a za Predsjednika je izabran Mustafa Mušić iz Podvinjaca, a u Upravni odbor kooptirani su novi članovi i to: Kovačević Bekrija iz Loznika, Mlivić Asim sa Šošanja i Lemeš Halim iz Loznika.

Sastanku su pored članova MO SP/U Gračanica, prisustvovali Predsjednik SP/U OO Visoko Izet Fejzović, sekretar Stranke Konjičanin Esad, a ispred GO SP/U prisutnima se obratio Sokić Dževahid potpredsjednik Stranke SP/U BiH.

Raspravljano je o mnogo tema a najinteresantnija je bila tema o socijalnom položaju penzionera i Zakonu o PIO.

Donešen je Zaključak da se podrže najavljeni protesti u septembru ove godine.

Predsjednik SP/U OO Visoko najavljuje organizovanje novih Mjesnih odbora Stranke penzionera u Mjesnim zajednicama Kralupi-Goduša i Zimča.

Press SP/U OO Visoko

Gradski web portal

Vipromo