Programska Konvencija Stranke penzionera/umirovljenika BiH

Dana 07.08.2018.godine u Domu Mladih Skenderija održana je Programska Konvencija Stranke penzionera/umirovljenika BiH.

U prepunoj sali okupilo se oko hiljadu članova i simpatizera ove stranke koji su došli iz svih dijelova Federacije BiH da se upoznaju sa programskim politikama i izbornim ciljevima i da pokažu da se armija penzionera budi. Pored toga imali su priliku da da uživo čuju i upoznaju svoje Kandidate sa listi a koji će ih predstavljati na narednim izborima u Oktobru.

Programsku Konvenciju stranke je otvorila predsjednica stranke Sonja Akšamija koja je u emotivnom i nadahnutom govoru pozdravila sve učesnike te najavila odlučniju borbu na predstojećim izborima za mjesta penzionera u Zakonodavnoj vlasti svih nivoa.

Naglasila je da je odlučeno da se na izbore ide samostalno iako je bilo poziva u koalicije, da SP/U BiH neće dati kandidata za člana Predsjedništva i da su ovo ključni izbori za penzionere ukoliko žele popraviti svoj status i život u BiH. Najvažniji dio Programske Konvencije realizovan je kroz predstavljanje politika i kandidata stranke.

Sekretar Stranke penzionera/umirovljenika BiH a ujedno i Predsjednik Glavnog izbornog štaba g-din Fadil Alihodžić je u svojoj iscrpnoj prezentaciji predstavio Izborne ciljeve stranke i 6 Politika sa kojima SP/U BiH izlazi na izbore.

Radi se o ukupno 6 Politika (Socijalna politika, Ekonomska politika, Obrazovna i kulturna politika, Politika nove javne uprave, Sigurnosna i vanjska politika te Politika ljudskih prava i zabrane diskriminacije).

Sastavni dio ovog izlaganja je bilo i kratko predstavljanje načina borbe za ostvarenje ovih programskih ciljeva.

Poslije toga a nakon muzičkih numera kulturno zabavnog dijela Konvencije upriličeno je predstavljanje kandidata nosioca listi svih izbornih jedinica za sva tri nivoa zakonodavne vlasti.

SP/U BiH na ove izbore izlazi sa ukupno 205 kandidata od kojih značajan broj su novi, mlađi, visoko obrazovani i dokazani građani ove zemlje.

Ono što karakteriše sastav kandidata ove stranke je i veliki broj žena koje su se odlučile kandidovati na predstojećim izborima.

U ugodnoj atmosferi Doma Mladih Skenderija uz muzičke numere i sadržajne poruke kandidata nosioca listi iskazana je velika podrška i povjerenje u Stranku penzionera/umirovljenika BiH da će uspjeti obezbjediti dovoljan broj mjesta u Zakonodavnim tijelima vlasti u BiH na svim nivoima.