ODRŽAN SASTANAK KANDIDATA SA LISTI SA PODRUČJA TK 19.08.2018. GODINE

U organizaciji Kantonalnog izbornog štaba SP-U BiH za TK devetnaestog avugsta u Tuzli održan sastanak kandidata sa izbornih lista sa područja TK

Sastanku je prisustvovao i predsjednik GIŠ-a gosp. Fadil Alihodžić.

Kandidati su upoznati konkretno o izbornim ciljevima Stranke za opće izbore 2018.godine, o kodeksu ponašanja kandidata i drugim važnim pitanjima vezano za kampanju i učešće kandidata u istoj.

Nakon sastanka nastavljeno je sa druženjem i međusobnim upoznavanjem kandidata.

Opšte mišljenje kandidata je da trebamo biti jedinstveni, odlučni i solidarni u svim aktivnostima kampanje.

Na kraju je predloženo da Stranka kampanju zvanično otvori i započne 07.09.2018.godine iz Banovića, sa čime se složio i predsjednik GIŠ-a gospodim Fadil Alihodžić.